Voor een betere toekomst

Gemiddeld genomen is Utrecht een hoog opgeleide en jonge stad. Desondanks ontkomen wij niet aan de economische crisis. Veel mensen leven in onzekerheid. De werkloosheidscijfers zijn de afgelopen maanden snel opgelopen. Vooral onze jonge inwoners zijn hier het slachtoffer van. Bijna 16% (landelijk) van de jongeren zit zonder werk.

Ik ben bang dat de reële werkloosheid onder jongeren hoger ligt. In mijn omgeving zie ik veel studenten en starters een tweede of derde stage volgen, vrijwilligers werk gaan doen, blijven hangen in een studentenbaantje of nog maar eens verder gaan studeren. Sommigen kiezen ervoor om te blijven solliciteren op banen, waar –letterlijk- honderden gegadigden voor zijn. Velen kiezen er uiteindelijk voor om te solliciteren op een functie fors onder hun niveau en ontstaat er verdringing op de arbeidsmarkt.

Hierdoor slaat de crisis extra hard toe onder allochtone jongeren. In het algemeen hebben zij een minder hoge opleiding voltooid en beschikken zij over een minder relevant netwerk om uiteindelijk aan de bak te komen. Het afgelopen jaar heb ik het probleem van (jeugd)werkloosheid actief op de agenda van de fractie gezet. Ik ben trots op het initiatief van collega Marry Mos om te komen tot een actieplan Jeugdwerkloosheid. Maar het onderwerp zal de komende jaren onze aandacht blijven vragen.

De komende jaren wil ik werken aan:
1. het nemen van meer verantwoordelijkheid door de Gemeente Utrecht. We maken met grote werkgevers in en om de stad afspraken over het aannemen van (jonge) werklozen en geven zelf het goede voorbeeld;
2. het stimuleren van de lokale economie, vooral door het ondersteunen van kleine, innovatieve bedrijven (start ups) geleid door jonge ondernemers;
3. het garanderen van werk binnen de gemeentelijke organisatie. De Gemeente Utrecht stopt met het uitbesteden of privatiseren van arbeid;