Steven de Vries

Navigatie Menu

Sekswerk

Ik woon al jaren vlak bij de Hardebollenstraat. Een straat waar de etalages er tegenwoordig heel anders uitzien dan toen ik in de buurt kwam wonen. Het rode licht en de hoge stoelen zijn samen met de sekswerkers verdwenen. Als je goed kijkt, zie je nog wel dat de kleine ruimtes achter de etalages ooit een ander doel dienden. Nu staan de etalages vol met de dromen van jonge ondernemers. Er is weinig wat aan de oude bewoners van de straat herinnert. Ruim drie jaar geleden sloot de gemeente de prostitutieramen vanwege sterke verdenkingen van mensenhandel. Terecht, want mensen die worden uitgebuit verdienen onze steun. Dat een groot gedeelte van de sekswerkers het werk vrijwillig doet hoor je zelden. Maar wie komt er voor hun belangen op? Deze sekswerkers verdienen een goede werkplek, een plek waar ze hun werk op een veilige en gezonde manier kunnen doen. De keuzes die we in Utrecht moeten maken zijn niet eenvoudig. Het is geen gemakkelijk dossier. We zijn inmiddels bijna vier jaar bezig om raamprostitutie weer een plek te geven in Utrecht. En we zijn er nog steeds niet. Alle raamprostitutie zou een plek krijgen bij Het Nieuwe Zandpad. Maar zo’n vaart loopt het niet, Het Nieuwe Zandpad is wéér vertraagd. Sommige vrouwen die aan het Zandpad of in de Hardebollenstraat werkten zijn hun beroep illegaal vanuit huis of hotels gaan beoefenen. Is het er voor hen echt veiliger op geworden? Soms ben ik bang dat we tussen alle regels en procedures de vrouwen om wie het gaat uit het oog verliezen. Als je nu door de Hardebollenstraat loopt zie je ze misschien niet meer, maar met het sluiten van de ramen zijn deze vrouwen niet ineens verdwenen. En onze verantwoordelijkheid om ze een veilige plek te bieden al helemaal niet. Prostitutie is in Nederland een legaal beroep. Toch hebben sekswerkers amper een stem in de discussie over nieuwe werkplekken. Prostitutie is voor veel mensen nog steeds een groot taboe. Dat juist dit taboe leidt tot marginalisering en criminalisering, daar hoor je niemand over. Ik vind het belangrijk om juist een stem te geven aan hen die niet gehoord worden. Voor mij...

Read More

GroenLinks tegen vuurwerkopslag in woonwijk

RTV Utrecht meldde gisteren dat er een aanvraag is gedaan om maar liefst tienduizend kilo vuurwerk op te slaan in de kelders van Parkeergarage Paardenveld. Omwonenden zijn hier terecht ongerust over. Ook de fractie van GroenLinks is geen voorstander van het vestigen van vuurwerkopslag locaties in (woon)wijken. Raadslid Steven de Vries: “Een vuurwerkopslag hoort niet thuis in een woonwijk en zeker niet in de binnenstad.” Vandaag stelde hij de volgende vragen: RTV Utrecht meldde gisteren dat er een aanvraag is gedaan om maar liefst tienduizend kilo vuurwerk op te slaan in de kelders van Parkeergarage Paardenveld. Omwonenden zijn hier terecht ongerust over. Ook de fractie van GroenLinks is geen voorstander van het vestigen van vuurwerkopslag locaties in (woon)wijken. Raadslid Steven de Vries: “Een vuurwerkopslag hoort niet thuis in een woonwijk en zeker niet in de binnenstad.” Vandaag stelde hij de volgende vragen: Hoe luidt de precieze vergunningsaanvraag? Wanneer is de gemeente voor het eerst op de hoogte gesteld van de plannen om een vuurwerkopslag te vestigen midden in het centrum? Is er al voor de vergunningaanvraag contact geweest tussen de indiener en de gemeente? Zo ja, wat was de inhoud van dit contact? Wat is het beleidskader op basis waarvan aanvragen voor het vestigen van een vuurwerkopslag/ verkooppunt beoordeeld worden? Zijn er in het verleden vergelijkbare aanvragen gedaan voor opslaglocaties in de bebouwde kom? Zo ja, welke zijn de meest recente? Zijn er momenteel al locaties voor de opslag van vuurwerk in (woon)wijken binnen onze gemeente? Deelt het college de mening van GroenLinks en omwonenden dat een locatie midden in een woonwijk in het hartje van de binnenstad geen goede plek is om vuurwerk op te slaan? Zo neen, waarom niet? Ziet het college mogelijkheden om de vergunningaanvraag voor de vestiging van een vuurwerkopslag af te wijzen? Zo neen, waarom...

Read More

De Meern ongeschikt voor uitbreiding BASF

GroenLinks maakt zich grote zorgen over de uitbreiding van BASF in De Meern. Het chemiebedrijf heeft een vergunning aangevraagd om de productiecapaciteit te mogen verhogen. Steven de Vries, raadslid en woordvoerder milieu, vindt de uitbreiding onwenselijk: “We begrijpen de vraag van BASF om de fabriek uit te breiden en we kunnen het niet tegenhouden als BASF aan de eisen voldoet. Maar De Meern is volgens GroenLinks niet geschikt als locatie voor grootschalige chemische industrie.” BASF wil de productie van katalysatoren uitbreiden en moet daarvoor een extra fabriek bij De Meern laten bouwen. Ook wordt er over nagedacht om bassins voor de opvang van waterstromen in te richten en de laboratoria uit te breiden. De Vries doet een beroep op de sociale verantwoordelijkheid en het gezonde verstand van BASF: “We hebben industrie nodig, dat zal niemand ontkennen. Maar waarom moet dat naast een woonwijk? Gezien de incidenten van de afgelopen tijd en de zorgen van omwonenden lijkt me uitbreiding van de fabriek niet wenselijk. We hopen dat BASF nog eens wil nadenken over de impact op de omgeving, en de uitbreiding niet met alle risico’s van dien naast een woonwijk wil realiseren.” In de fabriek die BASF wil uitbreiden zijn de laatste jaren meerdere keren ongecontroleerd chemische gassen vrijgekomen. Ook kampte het bedrijf met bouwkundige...

Read More