Steven de Vries

Navigatie Menu

Ontwerp fietsbrug Amsterdam-Rijnkaal klaar

Het ontwerp van de fietsbrug Amsterdam-Rijnkaal is klaar. Hiermee is een grote stap gezet in de realisatie van de fietsbrug die er mede voor moet zorgen dat Leidsche Rijn nog meer verbonden wordt met Utrecht. Tijdens de commissievergadering bleek er een meerderheid voor het bestemmingsplan voor de fietsbrug. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 31 oktober is het bestemmingsplan een zogenaamd hamerstuk. Dan zal het formeel bekrachtigd worden. Fietsbrug De fietsbrug komt over het Amsterdam-Rijnkanaal. De fietsroute van Leidsche Rijn loopt langs park Oog in Al naar de Munt. Deze brug is nodig voor een optimaal netwerk van goede, veilige en vooral snelle fietsroutes door de stad. Het aantal toekomstige gebruikers van de brug neemt alleen maar toe met de verdere groei van Leidsche Rijn. Zebrapaden Tijdens de commissievergadering zei wethouder Lintmeijer (GroenLinks) dat hij ‘erg blij is met het ontwerp’. “Het is gelukt om op een goede manier vorm te geven aan de fietsbrug.” GroenLinks-woordvoerder Steven de Vries pleitte tijdens de vergadering voor het terugbrengen van de zebrapaden waar ze nu al liggen. Wethouder Lintmeijer zei toe dit te doen. Eben Haëzerschool Voor de realisatie van de fietsbrug moet de Eben Haëzerschool verhuizen naar Leidsche Rijn Centrum. Voor GroenLinks is het belangrijk dat er voldoende buitenruimte komt voor de schoolkinderen. “Dit betekent dat de fietspaden goed gescheiden worden van het schoolplein.” Ook vindt GroenLinks het belangrijk dat de school duurzaam wordt gebouwd en dat er rekening wordt gehouden met de luchtkwaliteit. “Dit wordt als uitdrukkelijk punt meegenomen in het definitieve ontwerp van de Eben Haëzerschool in Leidsche Rijn,” zei Lintmeijer. Snelle verbinding Met de brug, die voor het eerst genoemd staat in het Masterplan Leidsche Rijn uit 1995, wil het college het fietsgebruik stimuleren. Het past in het maatregelenpakket waarin het college kiest voor de fiets, openbaar vervoer en schoon vervoer. Voor fietsers vanuit het centrum en Oog in Al ligt er straks een snelle verbinding naar Leidsche Rijn en het toekomstige centrum en verder richting het Groene...

Read More

Genomineerd voor lijst meest inspirerende jongeren

GroenLinks-raadslid en kandidaat-lijsttrekker Steven de Vries is genomineerd voor de lijst van één van de 100 meest innovatieve en inspirerende jonge mensen op het gebied van duurzaamheid in Nederland. De Duurzame Jonge 100 is een toonaangevende lijst van 100 jonge mensen met de meest inspirerende initiatieven en ideeën op het gebied van duurzaamheid. Zij zijn innovatieve projecten gestart of verduurzamen hun eigen straat of sportvereniging. De zevenentwintig jaar oude kandidaat-lijsttrekker van GroenLinks in Utrecht heeft zich als raadslid vanaf het begin druk gemaakt om duurzaamheid en de groene leefomgeving. Steven de Vries: “We moeten voorkomen dat onze generatie de rekening moet betalen voor de manier waarop tot nu toe omgegaan is met de natuur en het milieu. Als we nu niet in actie komen krijgen wij én onze kinderen te maken met de gevolgen van klimaatverandering en het opraken van grondstoffen. Vanuit de lokale overheid probeer bij te dragen aan een toekomstgericht beleid.” Onderzoek laat zien dat jonge mensen zich ernstig zorgen maken over de toekomst van de planeet en hun zorgen willen vertalen in actie. De organisatie DJ100 benadrukt dat het niet gaat om een ranking. “Dit vinden wij niet passen bij de manier van denken van onze generatie die gebaseerd is op waarden als ‘samenwerking’ en ‘verbinding’. Daarnaast willen we met de inspirerende jonge voorbeelden in deze lijst laten zien dat iedereen een bijdrage kan leveren aan een duurzamere toekomst, ook zonder gevestigde naam of hoge notering”, aldus de organisatie op haar website. De Duurzame Jonge 100 worden daarom horizontaal naast elkaar geplaatst en ingedeeld in de volgende ‘thema’s’ binnen duurzaamheid: duurzame energie, duurzame consumptie & productie, energiebesparing, voedsel & landbouw, biodiversiteit & natuurbehoud, verduurzaming van het bedrijfsleven (mvo), design & technologie, sociale innovatie en circulaire economie. Meer informatie over de DJ100 vind je op hun...

Read More

Ruim 20 miljoen extra voor schone lucht

Utrecht gaat 20,8 miljoen euro investeren in een extra pakket maatregelen om de lucht in de stad schoner te maken. Het college stuurt hier in juni 2013 een voorstel voor aan de gemeenteraad. Met het maatregelenpakket, waarin inspraakreacties zijn verwerkt van bewoners, diverse organisaties, wijkraden en andere overheden, zet het stadsbestuur de volgende stap naar een gezonder leefklimaat. Het verbeteren van de luchtkwaliteit is één van de speerpunten van het Utrechtse college. Een goede luchtkwaliteit is van groot belang voor de gezondheid van alle Utrechters en in het bijzonder voor risicogroepen zoals kinderen of ouderen. Bovenaan de lijst van de meest effectieve maatregelen staan schonere bussen en het weren van de meest vervuilende auto’s uit het centrum. De extra maatregelen zijn nodig om in 2015 minimaal aan de Europese normen voor luchtkwaliteit te voldoen. Informatie over de Utrechtse aanpak van luchtkwaliteit staat...

Read More