Steven de Vries

Navigatie Menu

GroenLinks: maak windmolens Rijnenburg mogelijk

Om de vestiging van windmolens in de polder Rijnenburg mogelijk te maken, vraagt GroenLinks Utrecht tijdens het slotdebat van de programmabegroting 2014 aan het college om het bestemmingsplan te wijzigen. GroenLinks-raadslid Steven de Vries dient hiertoe donderdagavond eventueel een motie in. Eind oktober besloot het college van Burgemeester en Wethouders om door te gaan met de bouw van zes windmolens op Lage Weide. Hoewel de grondhouding van de meeste politieke partijen over de windmolens positief was, lieten verschillende partijen kort na het collegebesluit weten dat zij uiteindelijk niet zouden instemmen met de bouw van de windmolens. “GroenLinks betreurt het dat op deze manier een uniek bewonersinitiatief dreigt te sneuvelen,” aldus GroenLinks-raadslid Steven de Vries. Schone energie De Vries: “Schone energie is een onderwerp dat GroenLinks deze collegeperiode op de agenda heeft gezet. De ervaring leert dat het proces om windmolens te realiseren er één van de lange adem is. Omdat het onderwerp te belangrijk is om op de lange baan te schuiven, willen we nu direct ruimte geven aan initiatieven in Rijnenburg.” Volgens De Vries zouden zes windmolens meer dan tienduizend huishoudens van schone energie kunnen voorzien. “Dit is niet alleen goed voor de besparing van CO2 en het tegengaan van klimaatverandering, maar levert bovendien een fikse besparing op.” Polder Polder Rijnenburg is volgens De Vries een goede locatie, omdat de bebouwing van de polder voorlopig van de baan is. “De economische terugverdientijd van een windmolen is minder dan tien jaar, dus de bouw van de windmolens zit een eventuele toekomstige ontwikkeling van Rijnenburg dus niet in de weg,” zegt De Vries. Bewonersinitiatief De gemeenteraad heeft zichzelf als doel gesteld in 2020 20 procent van het totale energiegebruik duurzaam op te wekken. De gemeente Utrecht is daarom een aantal jaar geleden gestart met het programma Utrechtse Energie.  Dit programma stimuleert energiebesparing en de opwekking van duurzame energie. Onder aanvoering van Energie-U, een initiatief van Utrechtse bewoners en bedrijven, is onderzoek gedaan naar windmolens op Lage Weide. Afgelopen jaar hebben belanghebbenden hun visie gegeven op de windmolenplannen. Hierdoor zijn er nog strengere voorwaarden gesteld die moeten waarborgen dat de overlast tot een minimum beperkt...

Read More

Genomineerd voor lijst meest inspirerende jongeren

GroenLinks-raadslid en kandidaat-lijsttrekker Steven de Vries is genomineerd voor de lijst van één van de 100 meest innovatieve en inspirerende jonge mensen op het gebied van duurzaamheid in Nederland. De Duurzame Jonge 100 is een toonaangevende lijst van 100 jonge mensen met de meest inspirerende initiatieven en ideeën op het gebied van duurzaamheid. Zij zijn innovatieve projecten gestart of verduurzamen hun eigen straat of sportvereniging. De zevenentwintig jaar oude kandidaat-lijsttrekker van GroenLinks in Utrecht heeft zich als raadslid vanaf het begin druk gemaakt om duurzaamheid en de groene leefomgeving. Steven de Vries: “We moeten voorkomen dat onze generatie de rekening moet betalen voor de manier waarop tot nu toe omgegaan is met de natuur en het milieu. Als we nu niet in actie komen krijgen wij én onze kinderen te maken met de gevolgen van klimaatverandering en het opraken van grondstoffen. Vanuit de lokale overheid probeer bij te dragen aan een toekomstgericht beleid.” Onderzoek laat zien dat jonge mensen zich ernstig zorgen maken over de toekomst van de planeet en hun zorgen willen vertalen in actie. De organisatie DJ100 benadrukt dat het niet gaat om een ranking. “Dit vinden wij niet passen bij de manier van denken van onze generatie die gebaseerd is op waarden als ‘samenwerking’ en ‘verbinding’. Daarnaast willen we met de inspirerende jonge voorbeelden in deze lijst laten zien dat iedereen een bijdrage kan leveren aan een duurzamere toekomst, ook zonder gevestigde naam of hoge notering”, aldus de organisatie op haar website. De Duurzame Jonge 100 worden daarom horizontaal naast elkaar geplaatst en ingedeeld in de volgende ‘thema’s’ binnen duurzaamheid: duurzame energie, duurzame consumptie & productie, energiebesparing, voedsel & landbouw, biodiversiteit & natuurbehoud, verduurzaming van het bedrijfsleven (mvo), design & technologie, sociale innovatie en circulaire economie. Meer informatie over de DJ100 vind je op hun...

Read More

14 juli BIG JUMP: Springen voor Schoon Water

Op zondagmiddag 14 juli vindt in Utrecht voor de vijfde keer de Big Jump plaats. Klokslag 15.00 uur springen bij het Muntplein in Lombok kinderen en volwassenen in het Merwedekanaal om aandacht te vragen voor schoon oppervlaktewater. Spring je mee? 14 juli om drie uur maken op tientallen plaatsen in heel Europa mensen een Big Jump. In Utrecht wordt de Big Jump georganiseerd door de lokale afdeling van GroenLinks. GroenLinks vindt schoon zwemwater belangrijk en wil dat alle bewoners van Utrecht daar dicht bij huis van kunnen genieten. In Lombok kan dat al. Op warme dagen zijn velen in en langs het water te vinden. Iedereen is welkom! Voor de allerkleinsten die ook willen springen is er een springkussen en voor de echte waterratten zijn er reuze waterraden. Tot zondag! Meer...

Read More