Steven de Vries

Navigatie Menu

Ontwerp fietsbrug Amsterdam-Rijnkaal klaar

Het ontwerp van de fietsbrug Amsterdam-Rijnkaal is klaar. Hiermee is een grote stap gezet in de realisatie van de fietsbrug die er mede voor moet zorgen dat Leidsche Rijn nog meer verbonden wordt met Utrecht. Tijdens de commissievergadering bleek er een meerderheid voor het bestemmingsplan voor de fietsbrug. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 31 oktober is het bestemmingsplan een zogenaamd hamerstuk. Dan zal het formeel bekrachtigd worden. Fietsbrug De fietsbrug komt over het Amsterdam-Rijnkanaal. De fietsroute van Leidsche Rijn loopt langs park Oog in Al naar de Munt. Deze brug is nodig voor een optimaal netwerk van goede, veilige en vooral snelle fietsroutes door de stad. Het aantal toekomstige gebruikers van de brug neemt alleen maar toe met de verdere groei van Leidsche Rijn. Zebrapaden Tijdens de commissievergadering zei wethouder Lintmeijer (GroenLinks) dat hij ‘erg blij is met het ontwerp’. “Het is gelukt om op een goede manier vorm te geven aan de fietsbrug.” GroenLinks-woordvoerder Steven de Vries pleitte tijdens de vergadering voor het terugbrengen van de zebrapaden waar ze nu al liggen. Wethouder Lintmeijer zei toe dit te doen. Eben Haëzerschool Voor de realisatie van de fietsbrug moet de Eben Haëzerschool verhuizen naar Leidsche Rijn Centrum. Voor GroenLinks is het belangrijk dat er voldoende buitenruimte komt voor de schoolkinderen. “Dit betekent dat de fietspaden goed gescheiden worden van het schoolplein.” Ook vindt GroenLinks het belangrijk dat de school duurzaam wordt gebouwd en dat er rekening wordt gehouden met de luchtkwaliteit. “Dit wordt als uitdrukkelijk punt meegenomen in het definitieve ontwerp van de Eben Haëzerschool in Leidsche Rijn,” zei Lintmeijer. Snelle verbinding Met de brug, die voor het eerst genoemd staat in het Masterplan Leidsche Rijn uit 1995, wil het college het fietsgebruik stimuleren. Het past in het maatregelenpakket waarin het college kiest voor de fiets, openbaar vervoer en schoon vervoer. Voor fietsers vanuit het centrum en Oog in Al ligt er straks een snelle verbinding naar Leidsche Rijn en het toekomstige centrum en verder richting het Groene...

Read More

Sneeuwborstels voor gladheidsbestrijding

“GroenLinks Utrecht wil niet wachten op experimenten met borstels, maar wil dat deze winter de gladheid op fietspaden al wordt bestreden”, dat zegt raadslid Steven de Vries. Afgelopen week ontving de raad een brief van de wethouder over gladheidsbestrijding. Het college wil de komende maanden verschillende borstels voor verschillende type neerslag uittesten. De Vries heeft aangegeven dat hij geen genoegen neemt met een afwachtende houding van het stadsbestuur. “Raadsbreed leeft de vraag naar sneeuwborstels om deze winter de enorme problemen met gladde fietspaden, zoals we die de afgelopen jaren hebben gekend, te voorkomen. Zonodig zal ik hier een amendement voor indienen.” Eerder is gebleken dat sneeuwborstels een effectievere methode is om gladheid te bestrijden dan sneeuwschuivers. De methode met borstels is wel duurder en volgens het college...

Read More

Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal stap dichterbij

De gemeente Utrecht start vanaf vandaag met de inspraak over het plan voor een fietsroute over het Amsterdam-Rijnkanaal. De fietsroute van Leidsche Rijn langs park Oog in Al naar de Munt moet een eenduidige en herkenbare fietsroute worden. De Montessorischool blijft op de plek van de aanlanding van de brug aan het Victor Hugoplantsoen. De Eben Haëzerschool verhuist naar Leidsche Rijn Centrum. Het plan is een uitwerking van de uitgangspunten uit het raadsbesluit van 2011 over de fietsroute. Een klankbordgroep van omwonenden heeft meegepraat over de geformuleerde eisen. Deze eisen vormen een goede basis voor een veilige, comfortabele en herkenbare hoofdfietsroute en een optimale inpassing van de brug, aanlanding, school en gymzaal in het Victor Hugoplantsoen. Het Victor Hugoplantsoen wordt eenrichtingsverkeer; de Everard Meijsterlaan wordt ingericht als fietsstraat met een maximumsnelheid van 30 km uur. Op 17 april vindt er een inloopbijeenkomst over dit onderwerp plaats, de inspraak duurt tot  9 mei. Scholen De Montessorischool blijft onderdeel van het Victor Hugoplantsoen. Het schoolbestuur van de Eben-Haëzerschool (Educatis) heeft laten weten dat hun voorkeur niet langer uitgaat naar herhuisvesting in het Victor Hugoplantsoen, maar naar een gecombineerde nieuwbouw met de Katholieke Scholenstichting Utrecht in Leidsche Rijn Centrum. Het college is bereid om de verplaatsing naar Leidsche Rijn Centrum als voorkeursvariant verder uit te werken. Geschiedenis Deze brug is nodig voor een optimaal netwerk van goede, veilige en vooral snelle fietsroutes door de stad. Het aantal toekomstige gebruikers van de brug, neemt alleen maar toe met de verdere groei van Leidsche Rijn. Met de brug, die voor het eerst genoemd staat in het Masterplan Leidsche Rijn uit 1995, wil het college het fietsgebruik stimuleren. Het past in het maatregelenpakket waarin het college kiest voor de fiets, openbaar vervoer en schoon vervoer. Eerder, begin 2011 konden belangstellenden reageren op de plannen voor de fietsverbinding. Naar aanleiding hiervan heeft het college toen besloten geen brommers en snorfietsen toe te staan op de brug. Voor fietsers vanuit het centrum en Oog in Al ligt er straks een snelle verbinding naar Leidsche Rijn en het toekomstige centrum en verder richting het Groene...

Read More