Sekswerk

Geplaatst op 8 juni, 2017 in Dagelijks leven, GroenLinks, Openbare ruimte, Politiek, Utrecht, Veiligheid | 0 reacties

Ik woon al jaren vlak bij de Hardebollenstraat. Een straat waar de etalages er tegenwoordig heel anders uitzien dan toen ik in de buurt kwam wonen. Het rode licht en de hoge stoelen zijn samen met de sekswerkers verdwenen. Als je goed kijkt, zie je nog wel dat de kleine ruimtes achter de etalages ooit een ander doel dienden. Nu staan de etalages vol met de dromen van jonge ondernemers. Er is weinig wat aan de oude bewoners van de straat herinnert. Ruim drie jaar geleden sloot de gemeente de prostitutieramen vanwege sterke verdenkingen van mensenhandel. Terecht, want mensen die worden uitgebuit verdienen onze steun. Dat een groot gedeelte van de sekswerkers het werk vrijwillig doet hoor je zelden. Maar wie komt er voor hun belangen op? Deze sekswerkers verdienen een goede werkplek, een plek waar ze hun werk op een veilige en gezonde manier kunnen doen. De keuzes die we in Utrecht moeten maken zijn niet eenvoudig. Het is geen gemakkelijk dossier. We zijn inmiddels bijna vier jaar bezig om raamprostitutie weer een plek te geven in Utrecht. En we zijn er nog steeds niet. Alle raamprostitutie zou een plek krijgen bij Het Nieuwe Zandpad. Maar zo’n vaart loopt het niet, Het Nieuwe Zandpad is wéér vertraagd. Sommige vrouwen die aan het Zandpad of in de Hardebollenstraat werkten zijn hun beroep illegaal vanuit huis of hotels gaan beoefenen. Is het er voor hen echt veiliger op geworden? Soms ben ik bang dat we tussen alle regels en procedures de vrouwen om wie het gaat uit het oog verliezen. Als je nu door de Hardebollenstraat loopt zie je ze misschien niet meer, maar met het sluiten van de ramen zijn deze vrouwen niet ineens verdwenen. En onze verantwoordelijkheid om ze een veilige plek te bieden al helemaal niet. Prostitutie is in Nederland een legaal beroep. Toch hebben sekswerkers amper een stem in de discussie over nieuwe werkplekken. Prostitutie is voor veel mensen nog steeds een groot taboe. Dat juist dit taboe leidt tot marginalisering en criminalisering, daar hoor je niemand over. Ik vind het belangrijk om juist een stem te geven aan hen die niet gehoord worden. Voor mij is dat de kern van sociale rechtvaardigheid en GroenLinkse...

lees verder

Commissiebijdrage over Windenergie

Geplaatst op 27 november, 2013 in Energie, GroenLinks, Milieu, Politiek, Utrecht, Wonen | 0 reacties

Voorzitter, Onze kinderen zullen onze generatie politici niet beoordelen op de vraag of wij de economie een procentje hebben laten groeien of krimpen. De vraag van toekomstige generaties zal vooral zijn in hoeverre wij er in geslaagd zijn om de grootste uitdaging van deze tijd, klimaatverandering, af te remmen en te laten stoppen. Vandaag en de komende weken is het onze taak als politici om over onze korte termijnbelangen heen te stappen en moed te tonen. Wij zijn gekozen om het algemeen belang te dienen. Dat kan betekenen dat wij keuzes moeten maken die voor de korte termijn, voor sommigen wellicht, oncomfortabel zijn, maar voor de lange termijn verstandig. Dat kan betekenen dat er in een wijk een gedeelte van de bevolking even wat minder enthousiast is over ons werk, terwijl de rest van de stad dit wel kan waarderen. Voorzitter, Voor ons ligt een plan waar al ruim drie jaar tot in den treuren over is geparticipeerd en waar voor miljoenen onderzoek naar is verricht. De commissie voor de Milieueffectrapportage, een onafhankelijke instantie, spreekt dan ook van zeer goede onderzoeken. Alle zorgen van omwonenden zijn serieus onderzocht. Het plan is, wat betreft aantallen windmolens, in die drie jaar meer dan gehalveerd. De initiatiefnemers zijn zeer strenge eisen opgelegd. Zo streng, dat zelfs van slagschaduw geen sprake meer is, het geluid aan de gevel tot dat van de geluidsproductie van een moderne koelkast is gereduceerd en het effect op de woningwaarde minimaal geacht wordt. Ook uit andere cases blijkt er weinig tot geen effect op de woningwaarde. De Gemeente Tholen verlaagde de OZB voor omliggende woningen bij de bouw van een aantal windmolens, maar is daar recent op terug gekomen omdat de komst van windmolens geen effect blijkt te hebben op verkoopprijs van woningen. Ondanks de zeer zorgvuldige planvorming zijn er toch mensen die blijven pleiten voor een onderzoek naar alternatieven. Ook in deze Raad zitten collega’s die denken (of is het hopen) dat je het met zonne-energie wel redt. De Raad van State concludeerde hierover onlangs het volgende (ik citeer): “duurzame alternatieven voor windenergie (zoals zonne-energie) zijn niet in voldoende mate beschikbaar en heel veel duurder.” Bovendien blijkt de economische en energetische rentabiliteit van zonnepanelen veel lager te liggen dan van windmolens. GroenLinks is dus niet direct enthousiast van verder onderzoek naar alternatieven, als daar toch een meerderheid voor blijkt dan stel ik voor om een expertmeeting te houden met de beste wetenschappers die onze universiteit en hogeschool rijk is, maar het daar dan ook bij te laten. Voorzitter, We spreken vandaag niet alleen over de wenselijkheid van windenergie op Lage Weide, maar ook over de manier waarop wij als gemeente met initiatieven uit de samenleving omgaan. Terwijl wij hier in verschillende vergaderingen en met grote regelmaat spreken over de veranderende rol van de lokale overheid, lijkt het alsof een meerderheid van onze raad zijn gevoelens en ambities hierover voor het gemak even uitschakelt nu het wat minder goed uitkomt. Het initiatief van energie-u is een burgerinitiatief pur sang, het bevreemd mij dan ook dat bij het spreken over draagvlak er alleen gekeken lijkt te worden naar het aantal zienswijzen dat tegenstanders ingediend hebben in de afgelopen maanden. Dit gaat allereerst in het geheel voorbij aan hun inhoudelijke boodschap en mogelijk genuanceerde zorgen. Maar schept ook interessant precedenten....

lees verder

GroenLinks: maak windmolens Rijnenburg mogelijk

Geplaatst op 15 november, 2013 in Energie, Groen, GroenLinks, Milieu, Politiek, Utrecht | 0 reacties

Om de vestiging van windmolens in de polder Rijnenburg mogelijk te maken, vraagt GroenLinks Utrecht tijdens het slotdebat van de programmabegroting 2014 aan het college om het bestemmingsplan te wijzigen. GroenLinks-raadslid Steven de Vries dient hiertoe donderdagavond eventueel een motie in. Eind oktober besloot het college van Burgemeester en Wethouders om door te gaan met de bouw van zes windmolens op Lage Weide. Hoewel de grondhouding van de meeste politieke partijen over de windmolens positief was, lieten verschillende partijen kort na het collegebesluit weten dat zij uiteindelijk niet zouden instemmen met de bouw van de windmolens. “GroenLinks betreurt het dat op deze manier een uniek bewonersinitiatief dreigt te sneuvelen,” aldus GroenLinks-raadslid Steven de Vries. Schone energie De Vries: “Schone energie is een onderwerp dat GroenLinks deze collegeperiode op de agenda heeft gezet. De ervaring leert dat het proces om windmolens te realiseren er één van de lange adem is. Omdat het onderwerp te belangrijk is om op de lange baan te schuiven, willen we nu direct ruimte geven aan initiatieven in Rijnenburg.” Volgens De Vries zouden zes windmolens meer dan tienduizend huishoudens van schone energie kunnen voorzien. “Dit is niet alleen goed voor de besparing van CO2 en het tegengaan van klimaatverandering, maar levert bovendien een fikse besparing op.” Polder Polder Rijnenburg is volgens De Vries een goede locatie, omdat de bebouwing van de polder voorlopig van de baan is. “De economische terugverdientijd van een windmolen is minder dan tien jaar, dus de bouw van de windmolens zit een eventuele toekomstige ontwikkeling van Rijnenburg dus niet in de weg,” zegt De Vries. Bewonersinitiatief De gemeenteraad heeft zichzelf als doel gesteld in 2020 20 procent van het totale energiegebruik duurzaam op te wekken. De gemeente Utrecht is daarom een aantal jaar geleden gestart met het programma Utrechtse Energie.  Dit programma stimuleert energiebesparing en de opwekking van duurzame energie. Onder aanvoering van Energie-U, een initiatief van Utrechtse bewoners en bedrijven, is onderzoek gedaan naar windmolens op Lage Weide. Afgelopen jaar hebben belanghebbenden hun visie gegeven op de windmolenplannen. Hierdoor zijn er nog strengere voorwaarden gesteld die moeten waarborgen dat de overlast tot een minimum beperkt...

lees verder

GroenLinks is trots op positief besluit windmolens

Geplaatst op 31 oktober, 2013 in Energie, GroenLinks, Milieu, Politiek, Utrecht, Wonen | 0 reacties

GroenLinks Utrecht is trots en verheugd met het collegebesluit om door te gaan met de bouw van zes windmolens op het industrieterrein Lage Weide. “De windmolens zorgen voor een CO2-reductie van 85.000 ton per jaar. Bovendien garanderen de windmolens 10.000 huishoudens lagere energieprijzen.” Dit zegt raadslid Steven de Vries in een reactie op het dinsdag genomen besluit. De bouw van de zes molens, die 10.000 huishoudens van stroom moeten voorzien, past binnen de doelstelling die de gemeente zichzelf heeft gesteld om in 2030 klimaatneutraal te zijn; wind is de meest kosteneffectieve vorm van duurzame energie. Stroomprijzen GroenLinks vindt de bouw van de windmolens belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast zijn de windmolens volgens De Vries goed voor de portemonnee van de 10.000 huishoudens. “Stroomprijzen zullen blijven stijgen. Met windenergie kunnen we omwonenden een vaste stroomprijs garanderen.” Toch begrijpt De Vries dat de windmolens controversieel zijn. “GroenLinks was zich vanaf het begin bewust van de vragen en ongerustheden die buurtbewoners hebben. Juist daarom heeft de gemeente zichzelf veel strengere normen opgelegd dan de normen die landelijk gelden: geluidshinder en gezondheidsrisico’s zijn inmiddels uitgebreid onderzocht, onafhankelijk getoetst en uitgesloten.” Stadsdebat De Vries roemt de zorgvuldigheid van de procedure: “Bewoners zijn vanaf het begin betrokken, er is een klankbordgroep opgericht, een stadsdebat georganiseerd en alle Utrechters hebben hun bezwaren kenbaar kunnen maken en deze zijn ook meegenomen in het besluit. Het feit dat het oorspronkelijke aantal van veertien windmolens nu bijgesteld is naar zes, is hier een voorbeeld van.” Na het collegebesluit moet de gemeenteraad zich nu buigen over het voorstel. Een flinke meerderheid van de gemeenteraad heeft tot nu toe altijd een positieve grondhouding gehad. De Vries verwacht dan ook niet dat het plan in de raad zal stranden. “De raad heeft de resultaten van de onderzoeken die uitwijzen dat de windmolens aan de strengste normen voldoen onderschreven. Ik zie het raadsbesluit met vertrouwen...

lees verder

GroenLinks verheugd met nieuwe directeur TivoliVredenburg

Geplaatst op 21 oktober, 2013 in Cultuur, GroenLinks, Politiek, Utrecht | 0 reacties

Frans Vreeke wordt de nieuwe directeur van TivoliVredenburg. “We hebben met hem de juiste man op de juiste plaats, iemand die verstand heeft van management en cultuur en die daarmee de nieuwe organisatie TivoliVredenburg goed kan neerzetten,” aldus Frits Lintmeijer, wethouder Cultuur van GroenLinks. De belangrijkste taak van Vreeke wordt het neerzetten van een nieuwe organisatie die de positie van TivoliVredenburg nationaal en internationaal verder uitbouwt. GroenLinks-raadslid en woordvoerder Cultuur Steven de Vries toont zicht opgetogen met het feit dat het muziekcentrum nu ook in bestuurlijk opzicht een goede start kan maken. Ervaren Vreeke heeft jarenlange managementervaring in de muzieksector. In het verleden gaf hij onder andere leiding aan Stichting LantarenVenster (Rotterdam), Patronaat (Haarlem) en de Oosterpoort & Stadsschouwburg (Groningen). Op dit moment is hij nog werkzaam als directeur-bestuurder van Pier K, centrum voor cultuureducatie in Haarlemmermeer. Vreeke gaat met ingang van 1 januari 2014 aan de slag bij TivoliVredenburg. Opening TivoliVredenburg, het grootste muziekcentrum van Nederland, opent op 21 juni 2014 haar deuren. De Vries: “We verheugen ons op de opening en de eerste...

lees verder

Twee

Geplaatst op 10 oktober, 2013 in Dagelijks leven, GroenLinks, Politiek, Utrecht | 0 reacties

Vandaag is de advieslijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt. De lijsttrekker is al verkozen, dus het wachten was vooral op hoe de rest van de kandidatenlijst eruit ziet. De plek die voor mij geadviseerd is, zal geen verrassing meer zijn. Zoals de titel al suggereert ben ik voorgedragen voor plek twee. De kandidatencommissie stelde daarvoor het volgende advies over mij op: Steven is ambitieus en weldoordacht, maar ook toegankelijk en open. Hij is nu in de Raad woordvoerder op de portefeuilles milieu en studentenzaken en hij is voorzitter van de commissie mens en samenleving. Dit zijn ook de gebieden waar hij het meest affiniteit mee heeft. Hij brengt een natuurlijk enthousiasme en drive over als het over deze onderwerpen gaat. Maar we zien hem ook als generalist die met veel andere portefeuilles uit de voeten kan. In het debat is hij scherp en toont hij strategisch politiek inzicht. Hij weet zich goed, kort en bondig uit te drukken en heeft kennis van zaken. Zijn combinatie van bevlogenheid, professionaliteit en ervaring zijn van grote waarde voor de nieuwe fractie. Een prachtig advies, waarvan je bijna naast je schoenen zou gaan lopen. De kogel is echter nog niet door de kerk. Alle leden kunnen nog hun stem uitbrengen in een adviserend referendum over de lijst. Vervolgens wordt dit advies in stemming gebracht tijdens de ledenvergadering van GroenLinks Utrecht op 20 november. Ik heb je steun dus nog hard nodig! De rest van de lijst ziet er als volgt uit: 1.      Heleen de Boer 2.      Steven de Vries 3.      Monique Bollen 4.      Peter van Corler 5.      Pepijn Zwanenberg 6.      Marlene de Regt 7.      Brechtje Paardekooper 8.      Thijs Weistra 9.      Jasper Fastl 10.  Hacer Pektas 11.  Jos Kloppenborg 12.  Tara Scally 13.  Fred Dekkers 14.  Jamili Wetzels 15.  Mirjam Bout 16.  Martien Bouwmans 17.  Jan Sinnige 18.  Lotte Lorwa 19.  Ben van Impelen 20.  Jelle van...

lees verder

Ontwerp fietsbrug Amsterdam-Rijnkaal klaar

Geplaatst op 10 oktober, 2013 in Fiets, GroenLinks, Milieu, Mobiliteit, Openbare ruimte, Politiek, Utrecht, Water, Wonen | 0 reacties

Het ontwerp van de fietsbrug Amsterdam-Rijnkaal is klaar. Hiermee is een grote stap gezet in de realisatie van de fietsbrug die er mede voor moet zorgen dat Leidsche Rijn nog meer verbonden wordt met Utrecht. Tijdens de commissievergadering bleek er een meerderheid voor het bestemmingsplan voor de fietsbrug. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 31 oktober is het bestemmingsplan een zogenaamd hamerstuk. Dan zal het formeel bekrachtigd worden. Fietsbrug De fietsbrug komt over het Amsterdam-Rijnkanaal. De fietsroute van Leidsche Rijn loopt langs park Oog in Al naar de Munt. Deze brug is nodig voor een optimaal netwerk van goede, veilige en vooral snelle fietsroutes door de stad. Het aantal toekomstige gebruikers van de brug neemt alleen maar toe met de verdere groei van Leidsche Rijn. Zebrapaden Tijdens de commissievergadering zei wethouder Lintmeijer (GroenLinks) dat hij ‘erg blij is met het ontwerp’. “Het is gelukt om op een goede manier vorm te geven aan de fietsbrug.” GroenLinks-woordvoerder Steven de Vries pleitte tijdens de vergadering voor het terugbrengen van de zebrapaden waar ze nu al liggen. Wethouder Lintmeijer zei toe dit te doen. Eben Haëzerschool Voor de realisatie van de fietsbrug moet de Eben Haëzerschool verhuizen naar Leidsche Rijn Centrum. Voor GroenLinks is het belangrijk dat er voldoende buitenruimte komt voor de schoolkinderen. “Dit betekent dat de fietspaden goed gescheiden worden van het schoolplein.” Ook vindt GroenLinks het belangrijk dat de school duurzaam wordt gebouwd en dat er rekening wordt gehouden met de luchtkwaliteit. “Dit wordt als uitdrukkelijk punt meegenomen in het definitieve ontwerp van de Eben Haëzerschool in Leidsche Rijn,” zei Lintmeijer. Snelle verbinding Met de brug, die voor het eerst genoemd staat in het Masterplan Leidsche Rijn uit 1995, wil het college het fietsgebruik stimuleren. Het past in het maatregelenpakket waarin het college kiest voor de fiets, openbaar vervoer en schoon vervoer. Voor fietsers vanuit het centrum en Oog in Al ligt er straks een snelle verbinding naar Leidsche Rijn en het toekomstige centrum en verder richting het Groene...

lees verder

Kiezers bedankt!

Geplaatst op 9 oktober, 2013 in Dagelijks leven, GroenLinks, Politiek, Utrecht | 0 reacties

De uitslag is nu een week bekend. Heleen de Boer is de nieuwe lijsttrekker van GroenLinks. Ik was er erg dichtbij. Tot de laatste ronde heb ik het volgehouden. Ik ben erg dankbaar voor de vele stemmen die op mij zijn uitgebracht. Tegelijkertijd ben ik ook erg blij met de keuze voor Heleen. Ze is een uitstekende fractievoorzitter en is in staat het GroenLinks geluid helder te verkopen. Samen met haar ga ik graag de strijd aan om GroenLinks opnieuw de grootste partij te maken. Vanaf welke plek op de lijst ik dat ga doen? Dát horen we...

lees verder

GroenLinks tegen vuurwerkopslag in woonwijk

Geplaatst op 27 september, 2013 in GroenLinks, Politiek, Utrecht, Veiligheid, Wonen | 0 reacties

RTV Utrecht meldde gisteren dat er een aanvraag is gedaan om maar liefst tienduizend kilo vuurwerk op te slaan in de kelders van Parkeergarage Paardenveld. Omwonenden zijn hier terecht ongerust over. Ook de fractie van GroenLinks is geen voorstander van het vestigen van vuurwerkopslag locaties in (woon)wijken. Raadslid Steven de Vries: “Een vuurwerkopslag hoort niet thuis in een woonwijk en zeker niet in de binnenstad.” Vandaag stelde hij de volgende vragen: RTV Utrecht meldde gisteren dat er een aanvraag is gedaan om maar liefst tienduizend kilo vuurwerk op te slaan in de kelders van Parkeergarage Paardenveld. Omwonenden zijn hier terecht ongerust over. Ook de fractie van GroenLinks is geen voorstander van het vestigen van vuurwerkopslag locaties in (woon)wijken. Raadslid Steven de Vries: “Een vuurwerkopslag hoort niet thuis in een woonwijk en zeker niet in de binnenstad.” Vandaag stelde hij de volgende vragen: Hoe luidt de precieze vergunningsaanvraag? Wanneer is de gemeente voor het eerst op de hoogte gesteld van de plannen om een vuurwerkopslag te vestigen midden in het centrum? Is er al voor de vergunningaanvraag contact geweest tussen de indiener en de gemeente? Zo ja, wat was de inhoud van dit contact? Wat is het beleidskader op basis waarvan aanvragen voor het vestigen van een vuurwerkopslag/ verkooppunt beoordeeld worden? Zijn er in het verleden vergelijkbare aanvragen gedaan voor opslaglocaties in de bebouwde kom? Zo ja, welke zijn de meest recente? Zijn er momenteel al locaties voor de opslag van vuurwerk in (woon)wijken binnen onze gemeente? Deelt het college de mening van GroenLinks en omwonenden dat een locatie midden in een woonwijk in het hartje van de binnenstad geen goede plek is om vuurwerk op te slaan? Zo neen, waarom niet? Ziet het college mogelijkheden om de vergunningaanvraag voor de vestiging van een vuurwerkopslag af te wijzen? Zo neen, waarom...

lees verder

Actualisering cultuurvisie

Geplaatst op 17 september, 2013 in Cultuur, GroenLinks, Politiek, Utrecht | 0 reacties

Sinds het vertrek van Jan Ravesteijn ben ik de nieuwe woordvoerder cultuur. Afgelopen maandag beleefde ik meteen mijn vuurdoop bij het debat over de actualisering van de Cultuurvisie. Hieronder lees je wat ik gezegd heb: Voorzitter, Als nieuw woordvoerder cultuur van GroenLinks heb ik even overwogen om mijn eerste bijdrage over dit onderwerp in het Fries te doen. Fries is tenslotte één van onze Rijkstalen en de taal van een belangrijke nieuwe culturele hotspot. Echter, ik ben de taal maar een “lyts bytsje” machtig en u allen nog minder, dus ik zal mij bij het Nederlands houden. Deze visie is een reactie op het mislopen van de culturele hoofdstad 2018 en het is goed om te horen dat er tijdens de raadsinformatieavond veel instemming klonk uit het culturele veld over deze geactualiseerde versie. GroenLinks ziet een aantal kansen om voor de nabije toekomst enkele nieuwe stippen op de horizon te plaatsen. Leefbaar Utrecht heeft voor de zomervakantie het initiatief genomen om de stadsdag, het vieren van de verjaardag van onze stad, nieuw leven in te blazen. Wat GroenLinks betreft zou dit een mooie opmaat kunnen zijn na een grotere viering ergens tussen nu en 2022, het jaar waarin Utrecht 900 jaar stad is. Echter, wij zitten nu een half jaar voor de verkiezingen, dus het is logischer dat die stip op de horizon door een nieuw college en raad gekozen wordt. Voorzitter, De cultuurvisie is weliswaar geactualiseerd, maar geeft wat GroenLinks betreft toch niet helemaal antwoord op alle vragen die ook tijdens de RIA relevant bleken. De visie constateert dat de financiën in de culturele sector, door het landelijke beleid, onder druk staan. Maar beschrijft toch vooral de gesubsidieerde instellingen en heeft in die zin wat GroenLinks betreft te weinig aandacht voor makers, activiteiten en locaties die niet gesubsidieerd worden. Wij horen graag hoe de wethouder hier tegenaan kijkt.  Als nieuwe woordvoerder op cultuur is mij de enorme betrokkenheid van de sector bij de stad opgevallen. Dat is goud waard en in die zin moeten we enorm blij zijn met de kritische houding van het Utrechts Verbond. Veel van hun kritiek is zeer herkenbaar, en wordt niet alleen binnen de culturele sector op die manier beleefd. Je zou de inzet van het Utrechts Verbond kunnen samenvatten als een roep om meer ruimte. Zowel in letterlijke als figuurlijke zin. Is de wethouder bereidt om met zijn collega van ruimtelijke ordening en vastgoed de mogelijkheden te verkennen om meer leegstaande gebouwen en terreinen te benutten voor culturele initiatieven? Ook in de zin van handhaving en vergunningen is er de roep om meer ruimte. Collega Rijpma van de VVD, vroeg hierop tijdens de RIA meteen om een lijst van regeltjes die afgeschaft zou moeten worden. Wat GroenLinks betreft is dit te simpel gedacht en gaat dit voorbij aan de verantwoordelijkheid van ambtenaren, bestuurders en ons als Raad. In mijn ogen gaat het vooral om toepassing van de regels. Ik hoop dat ambtenaren in onze Gemeente de vrijheid voelen om regels te interpreteren en niet te rigide opleggen. Al eerder heb ik er voor gepleit om af te spreken dat ambtenaren een vergunningaanvraag niet meer met een simpel “nee” kunnen beantwoorden, maar zich faciliterender moeten opstellen en kijken naar wat er wél mogelijk is! Hier hoort echter ook een politieke en bestuurlijke cultuur bij...

lees verder