Om de vestiging van windmolens in de polder Rijnenburg mogelijk te maken, vraagt GroenLinks Utrecht tijdens het slotdebat van de programmabegroting 2014 aan het college om het bestemmingsplan te wijzigen. GroenLinks-raadslid Steven de Vries dient hiertoe donderdagavond eventueel een motie in.

Eind oktober besloot het college van Burgemeester en Wethouders om door te gaan met de bouw van zes windmolens op Lage Weide. Hoewel de grondhouding van de meeste politieke partijen over de windmolens positief was, lieten verschillende partijen kort na het collegebesluit weten dat zij uiteindelijk niet zouden instemmen met de bouw van de windmolens. “GroenLinks betreurt het dat op deze manier een uniek bewonersinitiatief dreigt te sneuvelen,” aldus GroenLinks-raadslid Steven de Vries.

Schone energie

De Vries: “Schone energie is een onderwerp dat GroenLinks deze collegeperiode op de agenda heeft gezet. De ervaring leert dat het proces om windmolens te realiseren er één van de lange adem is. Omdat het onderwerp te belangrijk is om op de lange baan te schuiven, willen we nu direct ruimte geven aan initiatieven in Rijnenburg.” Volgens De Vries zouden zes windmolens meer dan tienduizend huishoudens van schone energie kunnen voorzien. “Dit is niet alleen goed voor de besparing van CO2 en het tegengaan van klimaatverandering, maar levert bovendien een fikse besparing op.”

Polder
Polder Rijnenburg is volgens De Vries een goede locatie, omdat de bebouwing van de polder voorlopig van de baan is. “De economische terugverdientijd van een windmolen is minder dan tien jaar, dus de bouw van de windmolens zit een eventuele toekomstige ontwikkeling van Rijnenburg dus niet in de weg,” zegt De Vries.

Bewonersinitiatief
De gemeenteraad heeft zichzelf als doel gesteld in 2020 20 procent van het totale energiegebruik duurzaam op te wekken. De gemeente Utrecht is daarom een aantal jaar geleden gestart met het programma Utrechtse Energie.  Dit programma stimuleert energiebesparing en de opwekking van duurzame energie. Onder aanvoering van Energie-U, een initiatief van Utrechtse bewoners en bedrijven, is onderzoek gedaan naar windmolens op Lage Weide. Afgelopen jaar hebben belanghebbenden hun visie gegeven op de windmolenplannen. Hierdoor zijn er nog strengere voorwaarden gesteld die moeten waarborgen dat de overlast tot een minimum beperkt wordt.