GroenLinks Utrecht is trots en verheugd met het collegebesluit om door te gaan met de bouw van zes windmolens op het industrieterrein Lage Weide. “De windmolens zorgen voor een CO2-reductie van 85.000 ton per jaar. Bovendien garanderen de windmolens 10.000 huishoudens lagere energieprijzen.”

Dit zegt raadslid Steven de Vries in een reactie op het dinsdag genomen besluit. De bouw van de zes molens, die 10.000 huishoudens van stroom moeten voorzien, past binnen de doelstelling die de gemeente zichzelf heeft gesteld om in 2030 klimaatneutraal te zijn; wind is de meest kosteneffectieve vorm van duurzame energie.

Stroomprijzen
GroenLinks vindt de bouw van de windmolens belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast zijn de windmolens volgens De Vries goed voor de portemonnee van de 10.000 huishoudens. “Stroomprijzen zullen blijven stijgen. Met windenergie kunnen we omwonenden een vaste stroomprijs garanderen.”

Toch begrijpt De Vries dat de windmolens controversieel zijn. “GroenLinks was zich vanaf het begin bewust van de vragen en ongerustheden die buurtbewoners hebben. Juist daarom heeft de gemeente zichzelf veel strengere normen opgelegd dan de normen die landelijk gelden: geluidshinder en gezondheidsrisico’s zijn inmiddels uitgebreid onderzocht, onafhankelijk getoetst en uitgesloten.”

Stadsdebat
De Vries roemt de zorgvuldigheid van de procedure: “Bewoners zijn vanaf het begin betrokken, er is een klankbordgroep opgericht, een stadsdebat georganiseerd en alle Utrechters hebben hun bezwaren kenbaar kunnen maken en deze zijn ook meegenomen in het besluit. Het feit dat het oorspronkelijke aantal van veertien windmolens nu bijgesteld is naar zes, is hier een voorbeeld van.”

Na het collegebesluit moet de gemeenteraad zich nu buigen over het voorstel. Een flinke meerderheid van de gemeenteraad heeft tot nu toe altijd een positieve grondhouding gehad. De Vries verwacht dan ook niet dat het plan in de raad zal stranden. “De raad heeft de resultaten van de onderzoeken die uitwijzen dat de windmolens aan de strengste normen voldoen onderschreven.┬áIk zie het raadsbesluit met vertrouwen tegemoet.”