RTV Utrecht meldde gisteren dat er een aanvraag is gedaan om maar liefst tienduizend kilo vuurwerk op te slaan in de kelders van Parkeergarage Paardenveld. Omwonenden zijn hier terecht ongerust over. Ook de fractie van GroenLinks is geen voorstander van het vestigen van vuurwerkopslag locaties in (woon)wijken. Raadslid Steven de Vries: “Een vuurwerkopslag hoort niet thuis in een woonwijk en zeker niet in de binnenstad.” Vandaag stelde hij de volgende vragen:

RTV Utrecht meldde gisteren dat er een aanvraag is gedaan om maar liefst tienduizend kilo vuurwerk op te slaan in de kelders van Parkeergarage Paardenveld. Omwonenden zijn hier terecht ongerust over. Ook de fractie van GroenLinks is geen voorstander van het vestigen van vuurwerkopslag locaties in (woon)wijken. Raadslid Steven de Vries: “Een vuurwerkopslag hoort niet thuis in een woonwijk en zeker niet in de binnenstad.” Vandaag stelde hij de volgende vragen:

  1. Hoe luidt de precieze vergunningsaanvraag?
  2. Wanneer is de gemeente voor het eerst op de hoogte gesteld van de plannen om een vuurwerkopslag te vestigen midden in het centrum? Is er al voor de vergunningaanvraag contact geweest tussen de indiener en de gemeente? Zo ja, wat was de inhoud van dit contact?
  3. Wat is het beleidskader op basis waarvan aanvragen voor het vestigen van een vuurwerkopslag/ verkooppunt beoordeeld worden?
  4. Zijn er in het verleden vergelijkbare aanvragen gedaan voor opslaglocaties in de bebouwde kom? Zo ja, welke zijn de meest recente?
  5. Zijn er momenteel al locaties voor de opslag van vuurwerk in (woon)wijken binnen onze gemeente?
  6. Deelt het college de mening van GroenLinks en omwonenden dat een locatie midden in een woonwijk in het hartje van de binnenstad geen goede plek is om vuurwerk op te slaan? Zo neen, waarom niet?
  7. Ziet het college mogelijkheden om de vergunningaanvraag voor de vestiging van een vuurwerkopslag af te wijzen? Zo neen, waarom niet?